دانلود برنامه اندروید APJP

APJP

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0.0

حجم : 594.25 kB

594.25 kB

دانلود : 1,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 1.5

1.5

APJP is a proxy written in JAVA, PHP, PYTHON and RUBY.

The APJP project page: http://code.google.com/p/apjp/.

PRE-INSTALLATION:

- install APJP_KEY: http://code.google.com/p/apjp/
- install APJP_REMOTE: http://code.google.com/p/apjp/
- install OPERA MOBILE FOR ANDROID

INSTALLATION:

- install
- open APJP
- click PREFERENCES
- APJP_KEY == generated key
- APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_ADDRESS
- APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_PORT
- APJP_LOCAL_HTTP_PROXY_SERVER_ADDRESS
- APJP_LOCAL_HTTP_PROXY_SERVER_PORT
- APJP_LOCAL_HTTP_SERVER_ADDRESS
- APJP_LOCAL_HTTP_SERVER_PORT
- APJP_REMOTE_HTTP_SERVER_X_REQUEST_URL
- APJP_REMOTE_HTTP_SERVER_X_REQUEST_PROPERTY_X_KEY
- APJP_REMOTE_HTTP_SERVER_X_REQUEST_PROPERTY_X_VALUE
- APJP_LOCAL_HTTPS_PROXY_SERVER_ADDRESS
- APJP_LOCAL_HTTPS_PROXY_SERVER_PORT
- APJP_LOCAL_HTTPS_SERVER_ADDRESS
- APJP_LOCAL_HTTPS_SERVER_PORT
- APJP_REMOTE_HTTPS_SERVER_X_REQUEST_URL
- APJP_REMOTE_HTTPS_SERVER_X_REQUEST_PROPERTY_X_KEY
- APJP_REMOTE_HTTPS_SERVER_X_REQUEST_PROPERTY_X_VALUE
- APJP_HTTP_PROXY_SERVER_ADDRESS
- APJP_HTTP_PROXY_SERVER_PORT
- APJP_HTTP_PROXY_SERVER_USERNAME
- APJP_HTTP_PROXY_SERVER_PASSWORD
- APJP_HTTPS_PROXY_SERVER_ADDRESS
- APJP_HTTPS_PROXY_SERVER_PORT
- APJP_HTTPS_PROXY_SERVER_USERNAME
- APJP_HTTPS_PROXY_SERVER_PASSWORD
- click START
- open OPERA MOBILE FOR ANDROID
- open PREFERENCES EDITOR (open URL opera:config)
- click PROXY
- in HTTP SERVER write APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_ADDRESS:APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_PORT
- in HTTPS SERVER write APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_ADDRESS:APJP_LOCAL_PROXY_SERVER_PORT
- check USE HTTP
- check USE HTTPS
- click SAVE

IMPORTANT

- OPERA MOBILE FOR ANDROID: THE SERVER'S CERTIFICATE CHAIN IS INCOMPLETE, AND THE SIGNER(S) ARE NOT REGISTERED. ACCEPT?
- click CONTINUE

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار