دانلود برنامه اندروید Ubuntu Launcher (Beta)

Ubuntu Launcher (Beta)

( 0 )

دسته : سرگرمی

قیمت : رایگان

نسخه : 0.5.12

حجم : 529.19 kB

529.19 kB

دانلود : 100,000+

30+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

-- Description --
Do you like Linux/Ubuntu? Does it seem awesome to you to be able to have the Unity desktop as your Android launcher? No? Ok, bye bye. In that case, this isn't for you.
This work in progress will allow you to have the Unity desktop running as your Android home/launcher screen.

-- Disclaimer --
Ubuntu is a registered trademark of Canonical Ltd, which I am not associated with.
I don't take any responsibility for... anything.

-- Notice --
It's a Beta, so if something doesn't work, or you have a suggestion, please let me know. Don't go drilling a Beta into the ground with 1 star reviews without actually telling me why you didn't like it, like some people are doing. Nobody's going to benefit from that.
Feel free to leave bug reports and suggestions on Google+ (https://plus.google.com/communities/111207292310016778258) or Github (https://github.com/RobinJ1995/be.robinj.ubuntu/issues), or contact me by e-mail.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.