دانلود برنامه اندروید 40 Hadith of Nawai-Islam

40 Hadith of Nawai-Islam

( 0 )

دسته : کتابها و مرجع

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 700.69 kB

700.69 kB

دانلود : 100+

0

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Read the 40 hadith of imam Nawawi
Hadith #1: Actions Are Judged by Intentions
Hadith #2: Islam, Iman, Ihsan, Qadar {Hadith Jibreel}
Hadith #3: The Five Pillars of Islam
Hadith #4: Creation of the Human Being; Al-Qadar
Hadith #5: Ibadah (Worship) and Bid`ah (Innovation)
Hadith #6: Purification of the Heart
Hadith #7: Nasihah (Sincerity)
Hadith #8: The Concept of Jihad
Hadith #9: How Are Obligations to be Fulfilled?
Hadith #10: Being Pure
Hadith #11: Avoiding Doubtful Acts
Hadith #12: Being Concerned with Beneficial Matters
Hadith #13: The Obligation of Loving All Muslims
Hadith #14: The Value of Human Life
Hadith #15: Good Manners in Speech; Behavior of Muslims Towards Neighbors and Guests
Hadith #16: Restraining One's Self From Anger
Hadith #17: The Concept of Ihsan
Hadith #18: The Concept of Taqwa
Hadith #19: The Protection of Allah
Hadith #20: The Concept of Al-Haya' (Modesty)
Hadith #21: The Concept of Istiqama (Steadfastness)
Hadith #22: Deeds That Lead to Paradise I
Hadith #23: How to Free One's Self
Hadith #24: Prohibition of Injustice and Oppression; Seeking Allahs Permission
Hadith #25: Charitable Acts I
Hadith #26: Charitable Acts II
Hadith #27: Internal Controlling System
Hadith #28: Adhering to the Sunnah
Hadith #29: Deeds That Lead to Paradise II
Hadith #30: Transgressing the Limits
Hadith #31: The Concept of Al-Zuhd (Asceticism) in Islam
Hadith #32: Not Causing Harm
Hadith #33: The Plaintiff and the Defendant
Hadith #34: The Concept of Enjoining Good and Forbidding Evil
Hadith #35: Evil Acts That Spoil Brotherhood
Hadith #36: The Significance of Fulfilling the Needs of a Muslim
Hadith #37: How Deeds Are Recorded
Hadith #38: The Concept of Wilayah (The Closer Servants of Allah)
Hadith #39: What is Pardoned for This Ummah
Hadith #40: The Muslim's Attitude Towards This Worldly Life
Hadith #41: Desires to be Subservient to Revelation
Hadith #42: Seeking Allah's Forgiveness

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.