دانلود برنامه اندروید Batch Uninstaller (app usage)

App Usage - Manage/Track Usage

Batch Uninstaller (app usage)

( 14 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 4.51

حجم : 4.7 MB

4.7 MB

دانلود : 100,000+

800+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

App Usage is the easiest to use but powerful app/device usage management app.

It provides the following key features:
? Show app usage history: gather the usage time about apps that you used
? Check phone history: gather counts of you checked the phone
? Show activity history: gather the time that you open apps
? Over-use reminder: remind when you spend on phone or apps for a long time
? Most used apps - show most used apps on widgets or a notification
? Track all installs: keep track of all installs and uninstalled apps
? App install reminder: notify when apps installed and the summary of daily installed apps
? Manage apps: 1-tap to uninstall apps, sort apps by various options

Due to the restriction of Android, the app usage can only be tracked when you are using the app and screen is on.

? SHOW APP USAGE HISTORY
Do you know how much time you spend on an app? Do you know the total use time of a day or average use time of an app?

This function lists the usage time of apps by you preferred sorting order. This usage information is helpful for you to check which apps should be uninstalled as they are not used. It can also be used for spying whether an app has been used by someone else.

? CHECK PHONE HISTORY
Do you know how many times a day that you check your phone?

This function shows the daily count that you checked your phone in either a bar chart or calendar view.

? SHOW ACTIVITY HISTORY
Do you know the time that you open Messaging or E-Mail app in a day?

This function shows the time that you open an app in either a timeline or calendar view.

? OVER-USE REMINDER
This function reminds you when you spend on phone or apps for a long time.

? MOST USED APPS
This function shows a list of your most used apps on widgets or system notification. It's a convenient way to quick start the apps you use most frequently.

? TRACK ALL INSTALLS
Do you know which app has been installed or uninstalled without getting your confirmation? Do you know how frequent updates of an app?

This function tracks and lists the history of all installed and uninstalled apps by you preferred sorting order. It's convenient for you to track how many apps updated in a day, and how frequent updates of an app.

? APP INSTALL REMINDER
This function reminds you when an app installed and the summary of daily apps installation.

? MANAGE APPS
Do you know which apps that are not used for a long time? You can get more available space by uninstalling apps, but which one is bloatware?

This function lists apps by app name, usage time, access count, update time or size, and allows you to uninstall apps easily and quickly.

FEATURES
? Phone/App usage, activity, and check phone history
? Daily usage, over-use reminder
? Most used apps
? App installation history
? App install reminder
? Keep track of uninstalled apps so you can install them later
? Root uninstaller, 1-tap to uninstall apps, rooted device required
? Add personal notes for each app
? Sort apps by name, usage time, access count, update time or size
? Batch clear apps cache or data
? Easy search apps by name
? Support Android 2~8

PRIVACY
Your privacy is very important to us, we understand this problem and won't collect/sell your usage data

We have been selected as a Google I/O 2011 Developer Sandbox partner, for its innovative design and advanced technology.

If you'd like to help the translation, please send me an email.

Credits:
Dutch-Roy Munsterman
French-Morgane LOPVET
German-Marcus Barkhahn
Hungarian-poisonborz
Italian-Michele Mondelli
Polish-Dawid Zieli?ski
Portuguese Brazilian-Árison César S.
Russian-????? a.k.a. ??????
Simplified Chinese-Perqin
Spanish-Xavier Novella Sinde
Swedish-Göran Helsingborg

android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
به برنامه اجازه می دهد تا فضای استفاده شده توسط هر بسته را بیابد.
دسترسی به لرزاننده
باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
com.android.vending.BILLING
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
com.a0soft.gphone.uninstaller.permission.ReceiveTopAppChangedAction
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.a0soft.gphone.uninstaller.permission.C2D_MESSAGE

۱۳۹۷/۰۱/۱۲

جعفر_صادق_عبدالکریم_زاده_زنوزی

خیلی خوب بود

۱۳۹۶/۰۶/۰۲

amirman10

خیلے،خوبہ.

۱۳۹۵/۰۶/۱۲

arefcr7

عالییییییییییه