دانلود برنامه اندروید Admob and Google play Console

Admob and Google play Console

( 1 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2

حجم : 1.2 MB

1.2 MB

دانلود : 100+

100+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

This app put Admob and google play developer console together.

If you are an advertiser or a publisher you can easily view your AdMob statistics by campaigns, sites & apps and ads because this app includes a user interface that allows you to access to your AdMob statistics.

The google play console function is the Google Play Web Console App that will guide you through Google Play web console page you use in your PC. Just a Short cut for Google Play for your convenience.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.