دانلود برنامه اندروید Arduino Bluetooth control

Arduino Bluetooth Control

Arduino Bluetooth control

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.72

حجم : 1.71 MB

1.71 MB

دانلود : 50,000+

30+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Arduino Bluetooth Control Device Application is to allow you to control various electrical devices up to eight devices and independently controlled.
Use Android Bluetooth mobile device to remote control your device with Serial TTL Bluetooth Module and Arduino Board.

For Automation System ,Smart Home Automation ,light control etc.

The program features.
- Control up to 8 devices.
- Can be set Timer to ON / OFF the device and show the countdown timer.(Timer can be set to 1 minute, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours).
- Change and Edit your Device Name. ( Version 1.6+)
- Free Version with AD

PRO VERSION ( NO AD )
http://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.control.device

Hardware
1. Serial Port Bluetooth Module( TTL )
2. Arduino Microcontroller Board ( we use ET-BASE AVR EASY328 Arduino compatible)
3. 8 channel Output Relay Board
.
More info about hardware :
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2012/02/arduino-control-8-devices-via-android.html
=========================
Wiring Arduino Pin Diagram

Output 1 to Pin 4 ( Arduino Board )
Output 2 to Pin 5
Output 3 to Pin 6
Output 4 to Pin 7
Output 5 to Pin 8
Output 6 to Pin 9
Output 7 to Pin 10
Output 8 to Pin 11

Bluetooth Module Tx to Pin 0
Bluetooth Module Rx to Pin 1
======================

A data transmission via Bluetooth.
Device1 ON sent “A” , Device1 OFF sent “a”
Device2 ON sent “B” , Device2 OFF sent “b”
Device3 ON sent “C” , Device3 OFF sent “c”
Device4 ON sent “D” , Device4 OFF sent “d”
Device5 ON sent “E” , Device5 OFF sent “e”
Device6 ON sent “F” , Device6 OFF sent “f”
Device7 ON sent “G” , Device7 OFF sent “g”
Device8 ON sent “H” , Device8 OFF sent “h”

More info about Apps :
http://androidcontrol.blogspot.com/2012/02/android-bluetooth-control-8-devices.html

Full Android Source Code. It cost 30 - 100 USD.
Please. contact amphancm@gmail.com
29 Jan 2013

دسترسی به لرزاننده
به برنامه ها اجازه اتصال به دستگاه های جفت شده بلوتوث را می دهد.
کاوش و جفت کردن دستگاه های بلوتوث
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.