دانلود برنامه اندروید assignIt : Assign Assignment

assignIt : Assign Assignment

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.4

حجم : 6.5 MB

6.5 MB

دانلود : 1,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 3.0.x

3.0.x

Task Assignment App for Android.
Assign Tasks to your contacts (provided they have this app too) and relax ! They would receive the notification and can Accept/Reject your tasks in real time. You shall be notified in return too. This application comes in really handy especially in avoiding the reminder calls to friends or family for small things. The application runs in the background and you don't have to keep checking for the new tasks assigned. You would be notified if-when there is a new task or change in the existing tasks.
With this application you can
* assign/re-assign tasks to your contacts
* attach images to your task for more description
* know real time status of the task
* send reminders at set intervals
* add tasks to your calendar
* save tasks in Evernote
* have a self to-do list

Note: This application is in its beta and might have some bugs/issues. Please email/follow the link given below for any problem/suggestions. Kindly consider the effort before punishing through ratings.

باز کردن سوکت های شبکه
خواندن داده های تقویم کاربر
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
نوشتن داده هایی در تقویم کاربر (بدون اجازه خواندن)
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دسترسی به لرزاننده
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.assignit.android.permission.C2D_MESSAGE
خواندن لیست تماس های کاربر