دانلود برنامه اندروید Thread Tolerance Calculator

Thread Tolerance Calculator

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2

حجم : 384.79 kB

384.79 kB

دانلود : 1,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

This app calculates the tolerances of metric thread DIN 13 and DIN ISO 965

For thread size M1 to M68 and MF3x0.5 to MF52x1.5
Tolerance zone for internal thread 4H to 8H
Tolerance zone for external thread 4h, 6h, 8h, 4g 6g, 8g