دانلود برنامه اندروید Blood Pressure Log

Blood Pressure Log

( 0 )

دسته : پزشکی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2

حجم : 1.77 MB

1.77 MB

دانلود : 5,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Description:
Blood Pressure Record Log is a comprehensive blood pressure record management and reporting app for Android.
This app helps you to obtain better control of your blood pressure by tracking data,categorizing it,displaying it in
meaningful and elegant graphs.Save data to SD card in ics format (can be opened in Microsoft Excel or notepad) and html format (can be opened in any web browser)
Or e-mail the files to your doctor or to yourself.It is a handy app for the people to keep track of their blood pressure.
Very essential for people with high blood pressure or prone to high blood pressure like pregnant women.
With this app you can specify your own "good" range within acceptable limits.
This app categorizes all the possible following blood pressure ranges:
Key features of this app includes:
Home tab:
Number pickers for entering blood pressure readings and pulse.
Buttons to change the date & time to enter past readings effortlessly.
Past 5 readings with appropriate color codes for different blood pressure levels.
Readings tab:
Shows list of all blood pressure & pulse readings with appropriate color codes for different blood pressure levels.
Click on a reading to update (any or all of date, time, blood pressure & pulse),delete reading.
Save readings to SD card. Stored location is displayed.
e-mail readings to any recipient you choose including your doctor and you.
Charts tab:
Pie chart of different Blood Pressure reading levels.
Line chart of Blood Pressure readings and pulse with baseline readings.
Settings tab:
Lets you choose the "good" blood pressure readings ranges for Systolic & Diastolic.
Lets you keep a phone number of your doctor handy to call.
Lets you configure an e-mail to send readings to with click of a button.
Displays the color codes for the different blood pressure Categories.
Symptoms tab:
Sympotoms of High blood pressure
High blood pressure (HBP) itself usually has no signs or symptoms
When blood pressure stays high over time,it can damage the body. HBP can cause:
1.Headaches
2.Vision Problems
3.Nose Bleeds
4.Trouble Breathing
5.kidneys
6.Black-Outs
Sympotoms of High blood pressure
When blood pressure stays Low over time,it can damage the body.HBP can cause:
1.Feelings dizzy,light headed or fainting
2.Blurred vision
3.A rapid or irregular heartbeat
4.Feeling nauseous
5.Confusion
Tips tab:
Limit the amount of sodium(salt)you eat.Aim for less than 1,500 mg per day.Limit how much alcohol you drink 1 drink a day for women,2 a day for men.
Eat a heart-healthy diet. Include potassium and fiber, and drink plenty of water.Stay at a healthy body weight.Find a weight-loss program to help you,if you need it.
Exercise regularly at least 30 minutes a day of moderate aerobic exercise.
Reduce stress. Try to avoid things that cause you stress.You can also try meditation or yoga.
If you smoke,quit.
Keywords: blood pressure,bp,heart,heartbeat,tracking, health monitoring,systolic,diastolic, pulse, hypertonia, hypotonia,Health,
log,blood,pressure,efficient,useful,graph, graphical,doctor,sick,ill,track,record,family,pressure,weight,obesity,hypertension,
management,welfare,control,records,arterial hypertension,hypertension,hypotension,high blood pressure,heart blood pressure,
heartbeat blood pressure,tracking blood pressure, health monitoring,systolic blood pressure,diastolic blood pressure,
pulse, hypertonia blood pressure, hypotonia,Health blood pressure,log,blood and blood pressure,pressure of blood,efficient blood pressure,graph blood pressure, graphical blood pressure,doctor blood pressure,sick,ill in blood pressure,track blood pressure,
record blood pressure,family blood pressure,pressure,weight,hypertension blood pressure,low blood pressure,pulse rate,
track blood pressure,log blood pressure,blood pressure logger,Hypertensive Crisis,pulse pressure,arterial blood pressure,medicine,tension

نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.