دانلود برنامه اندروید 이미지 패러디 합성

이미지 패러디 합성

( 0 )

دسته : سرگرمی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.4

حجم : 6.23 MB

6.23 MB

دانلود : 50,000+

0

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

이미지 패러디 합성

카메라를 이용하여 원하는 사람을 촬영합니다. 또는 갤러리에 저장되어 있는 인물의 사진을 불러옵니다.

선택한 사진을 적절한 크기로 잘라냅니다.

제공되는 패러디 합성 효과는 다음과 같습니다.

- 인간극장 합성
- 카페베네
- 그것이 알고 싶다
- 런닝맨
- 생활의 달인
- 무한도전
- VJ 특공대
- News 합성
- 만화 뉴스 합성
- Psy 합성
- 버스 광고판 합성
- 빌딩 광고 합성
- 야구장 광고 합성
- 극장 합성
- 90도 회전,
- 유화 효과,
- 연필 효과,
- 조각 효과,
- 스노우 효과,
- 노이즈 효과,
- 필름 효과,
- 투명 효과,
- 스케치 효과,
- 작은 크기로 만들기,
- X축 회전,
- Y축 회전
- 그레이 효과,
- 흑백 효과,
- 4레벨 효과,
- 빨간색 강조 효과,
- 녹색 강조 효과,
- 파란색 강조 효과

기타 제공 기능
- 사진모서리를 둥글게 만들거나
- 작업한 결과물을 저장
- 카톡 전송
- 이메일 전송,
- 페이스북 전송,
- 네이버 엔드라이브 전송 등의 공유 기능도 제공합니다.

계속해서 다양한 효과가 업데이트됩니다.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار