دانلود برنامه اندروید Application Manager

Application Manager

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.1

حجم : 1.18 MB

1.18 MB

دانلود : 10,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Application Manager
----------------------------
Manage completely all your apps.

1) App Backup
2) App 2 Sd
3) Easy Uninstall
4) Clear Cache
5) Contact Backup
6) Call Log Backup

1) App Backup
---------------------
Back up your apps to sd card

Features
------------
- Easily Backup apps to SD card
- Batch backup
- Easily Restore apps from SD card
- Batch restore
- Search app from Google market

- Send apk file by email, Bluetooth
- Share market link

2) App 2 Sd
-----------------
Move your apps to sdcard to save internal memory

Features
------------
- move apps from phone to SD Card
- move apps from SD Card to phone
- Uninstall App
- Search app from Google market
- Share market link

3) Easy Uninstall
------------------------
Uninstall multiple app at a go.

Features:
------------
- Quick uninstalling
- Batch uninstalling

- Search app from Google market
- Share market link

4) Clear Cache
----------------------
Clear Cache that other application has been created, there by freeing ram memory.

Features
-------------
- Clear All Cache
- Clear cache for particular application.

5) Contact Backup
-------------------------
Backup the contact and restore it later.

Features
------------
- Backup Contacts
- Restore Contacts
- Send a backup file to your email
- Delete all Contacts
- Delete Backup

6) Call Log Backup
-------------------------
Backup the Call Log and restore it later.

Features
------------
- Backup Call Log
- Restore Call Log
- Send a backup file to your email
- Delete all Call Log
- Delete Backup

Search Strings
---------------------
Application Backup, App Backup, Backup, App Backup & Restore, App 2 Sd, app2sd, App to Sd, AppMgr, Application Manager, Uninstall, Easy Uninstall, uninstaller, Uninstall Quick, cache, clear cache, one tap cache cleaner, cache remover, contact backup, call log, call log, call log backup, call log backup.

نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
پاک کردن حافظه نهانگاهی (کش) تمام برنامه های نصب شده روی دستگاه
به برنامه اجازه می دهد تا فضای استفاده شده توسط هر بسته را بیابد.
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار