دانلود برنامه اندروید Crank up your chest

Crank up your chest

( 0 )

دسته : سلامت و تندرستی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 800.68 kB

800.68 kB

دانلود : 1,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Did you think that weights were the only way to develop a strong, muscular chest? Think again. You can build your chest and your arms without lifting a single barbell or dumbbell.

Work through these three simple phases to add layers of new upper-body muscle in just eight weeks. The first phase builds endurance, the second boosts strength and the final phase addsexplosiveness and speed so you can pack on more size. The entire programme is based on variations of the standard press-up. It's that simple.

1.Wide press-up
2.Alternating shuffle press-up
3.Diamond press-up
4.One-arm press-up
5.Cross-over box press-up
6.Hands-on-box diamond press-up
7.Dynamic box press-up
8.Time to get serious

keywords:chest workout,chest workouts,Ladies' Chest Workout,Abs, Chest, Abs & Chest Workouts, abs workouts,six pack,exercises, chest workouts,dumbbell,barbell,abdominal,muscle, building,abs workouts,six pack,chest workouts,dumbbell workouts,ball workouts,barbell workouts,abdominal workouts,muscle building.chest,chest exercise,barbell exercises, exercises, barbell, workouts, barbell workouts, abdominal, chest, arms, triceps, biceps, back, forearms, muscles.Barbell Exercises Free, Biceps, Triceps, Biceps & Triceps, Bicep workouts, Triceps workouts, workouts, dumbbell, barbell, exercise, health, fitness, strength, muscle,Biceps & Triceps Workouts,workouts, body workouts, Dumbbell, Ball, Barbell, Dumbbell workouts, Ball workouts, Barbell workouts, Abdominal, Chest, Shoulder, Back, Biceps, Triceps, Leg, Forearm, Exercises, Muscles, Strength, Gym,Dumbbell & Barbell Workouts,:Workout Routines for Barbell Exercises,Barbell Exercises for Abdominals,Barbell Exercises for the Chest,Barbell Exercises for Shoulders,Barbell Exercises for Biceps,Barbell Exercises for Triceps,Barbell Exercises for the Back,Barbell Exercises for Legs,Barbell Exercises for Forearms,Workout Routines,Dumbbell Muscle Workout Plan,Dumbbell & Barbell Workouts,workouts, body workouts,Ball workouts, Barbell workouts, Abdominal, Chest, Shoulder, Back, Biceps, Triceps, Leg, Forearm, Exercises, Muscles, Strength, Gym,Dumbbell Fat loss Workout,Fitness Buddy,300 Workouts, workouts, Exercises, Abs, Six Pack Abs, Ab Workouts, body Building, Gym, fitness, Health., Biceps, Triceps, Biceps & Triceps, Bicep workouts, Triceps workouts, workouts, dumbbell, barbell, exercise, health, fitness, strength, muscle,Abs & Chest Workouts,Abs, Chest, Abs & Chest Workouts, abs workouts,six pack,exercises, chest workouts,dumbbell,barbell,abdominal,muscle, building,Chest Exercise,dumbbell workout routines,Workout - Leg Leg,Leg Workout in the Gym,Complete LEG Workout Routine at the GYM,Body Building - Killer Leg Workout - Expert Interview ,Workouts For Women Legs: Leg Exercises To Burn Fat Fast,Body Builder leg,Build Massive Legs Fast ,Inner Thigh Exercises,Leg Lift Exercises,Hamstring Leg Exercises ,Lunge Leg Exercises ,Dumbbell Stepping Lunge,Yoga My Workout - Fitness,Thinner Thighs and Legs Workout,Home Gym LEG Workout Without Weights,The Best Home Leg Workout Ever! No More Skinny Legs!,Ballet Legs,My Workout - Fitness Trainer,workout, logbook, fitness, gym, dumbbell, push-up, pull-up, abs, routine, timer, training, bodybuilding, sports, exercise, logging, cardio, notebook, muscle, bench press, chest, program, musculation, log, lift, weight lifting, trainer, bulking, resting, forearm, shoulder, waist,Fitness workouts gym & home,Strength Training Guide!,Instant Fitness : 100 workouts,Bicep workouts,Tricep Workouts,Chest Workouts,butt workouts, leg workouts, women fitness,

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار