دانلود برنامه اندروید Astronavigation Free Theme

Astronavigation Free Theme

( 1 )

دسته : آب و هوا

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 3.41 MB

3.41 MB

دانلود : 0

20+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Astronavigation theme widget, supports 4*1, 4*2, 2*1 sizes. It delivers the most accurate weather information from anywhere at any time.

GO Weather EX - To Be Your Best Weather Prophet Forever!

◆How to apply the theme?
1. Make sure you have installed the latest version of GO Weather EX
2. Open the GO Weather EX->Press the themes->Click the "Installed" Tab->Click the "Widget"
3. Find the theme you have installed in "Widget" and click to apply it.
4. GO to the launcher homescreen and add the goweatherex system widget

◆How to add a System Widget?
1. Press “menu”- choose “add”-choose “Widgets”-Find GO Weather EX
2. Make sure you have enough space for placing the widgets

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.