دانلود برنامه اندروید SmartMyTracks

SmartMyTracks

( 0 )

دسته : سلامت و تندرستی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0.7

حجم : 192.06 kB

192.06 kB

دانلود : 10,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

The SmartMyTracks is a application for "SONY SmartWatch" with Google My Tracks works on your terminal. This application can control to start & pause & stop record tracks and mark waypoints of Google My Tracks on your terminal via SmartWatch.

[NOTE]
To use SmartMyTracks you need to check "Menu>More>Settings>Sharing>Allow access" in My Tracks's menu on your terminal.
Also don't use storage setting to "Move to SD card" for My Tracks.


[Operation]
Shown a track recording ready display, after the SmartMyTrack launched. Recording starts by "Round-shaped button" with long-push operation. Already a recording has started; it changes to following display automatically.

During a recording, you can select the display feature SPEED or PACE or TOTAL DISTANCE or ALTITUDE by swipe right(km/h,/km,KM,ALT m) / left(MPH,/mile,Mile,ALT ft). Recording stops by "Square-sheped button" with long-push operation. Marker set by "Pin button" with tapping.

Additionally you can change the screen power-save setting by "left-top mark" tapping. Note that if you set the power-save off, the SmartWatch battery exhaust early. Also if My Tracks access setting is disabled, it shown not allowed display after recording starts.

1. Track recording ready display.
Start a tracking : Long-push a "Round-shaped button".
Screen power save : Tap a "left-top mark".

2. Track recording display
Pause a tracking : Tap a "Pause button".
Stop a tracking : Long-push a "Pause button".
Mark a waypoint : Tap a "Pin button"
Screen power save : Tap a "left-top mark".

3. Track pausing display
Resume a tracking : Tap a "Pause button".
Stop a tracking : Long-push a "Pause button".
Screen power save : Tap a "left-top mark".

[Life cycle]
The track recording is still continuing after the SmartMyTracks exit. Also the recording is continuing after the SmartMyTracks re-start and you can control them. So you can use other application once the SmartMyTracks exit.

If you have any question, please contact below address.
aznable.maro@gmail.com

[Tested terminal with "SONY SmartWatch"]
Sony Ericsson Xperia ray SO-03C

Smart Connect extension for SmartWatch 2
LiveWare extension for SmartWatch 2
LiveWare™ extension for SmartWatch
LiveWare extension for SmartWatch

com.sonyericsson.extras.liveware.aef.EXTENSION_PERMISSION
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
ایجاد ارائه کننده­های موقعیت مکانی ساختگی به منظور تست را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
com.google.android.apps.mytracks.READ_TRACK_DATA
com.google.android.apps.mytracks.WRITE_TRACK_DATA
com.google.android.apps.mytracks.TRACK_NOTIFICATIONS
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار