دانلود برنامه اندروید Turbo System Optimize Manager

Turbo System Optimize Manager

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.7

حجم : 554.03 kB

554.03 kB

دانلود : 5,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Turbo System Optimize Manager is a mobile device system resource optimization and monitor refinement tool.

It support One-Click-Optimization to release system resource for better performance usage,and also support the Turbo-Mode to free most system resource.
You could use this tool to watch, monitor and analyze CPU/Task/Frequency/Memory loading and scenarios.
It would enable you to add which APP you want to speed-up for advanced mobile device optimization.

It could help mobile device user or software developer to analyze your Android device CPU/Frequency/Task runtime loading and bottleneck.
If user use the run-time analyzing window on-top of screen, you can launch Browser/YouTube/3D-Game or Benchmark to see how the CPU/Frequency and Task co-work in your Android Devices.
Turbo System Optimize Manager also support Octa CPU Cores, user can see 1~8 CPUs under different process loading and scenarios to find out the improvement ways.
Whatever you user Single,Dual,Quad or Octa CPU Cores device, Android Mobile Phone, Tablet or Android Television, this tool should be the best choice for you to analyze and refine your mobile deice.

User could try to distinguish which process occupies too much CPU computing, and make the decision to stop or uninstall it to improve the mobile device user experience.
Software Developer would also use this software to analyze the performance poor corner to find out root-cause on process run-time.

This tool provide the following main features for users
1, Support One-Click-Optimization to release system memory resource.
2, Support Turbo-Mode to free most system resource.
3, Monitor Run-time CPU Usage/Freq. and Tasks
4, Show On-Top Screen Analysis Result
5, List APP Task Name by Loading
6, Support Different CPU Frequency Detection
7, Really easy and light-weight to use.

Finally, we thanks your time to try to use this software, although it is a free software, we also really need your positive response to trigger next excellent good software generation.

Thanks a billion for your feedback and time to try.

باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
فراخوانی رشته killBackgroundProcesses (خاتمه پروسه های پشت زمینه)
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
تعیین حداکثر تعداد پروسه های برنامه هایی که مورد نیاز نیستند و میتوانند اجرا شوند.
درخواست ارسال سیگنال به تمامی پروسه های پایدار
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج