دانلود برنامه اندروید Call Interceptor: Google Voice

Call Interceptor: Google Voice

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 3.1

حجم : 215.54 kB

215.54 kB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x* * * 15-DAY TRIAL * * *
The App you are about to download has all the features of the paid-for App, just a 15-DAY limit to try before you buy.
After the trial period the app costs $0.99 to activate.


Call Interceptor: Google Voice uses the touch-tone phone calling capabilities of Google Voice to make calls using your Android Phone. It provides you with an extensive set of rules for determining which calls should be intercepted and routed through Google Voice and which Google Voice Number should be used for the intercepted call.

The Interceptor is notified everytime an outgoing call is about the be placed and it determines if the call should be intercepted and routed through Google Voice. This means you place calls/dial numbers as you normally would.

Calls that are routed through Google Voice appear to the receiptent as being from your Google Voice Number.

The call log of your phone is modified to show the number originally dialed not the Google Voice Number number.

You have the ability to add multiple Google Voice Numbers and then setup rules to determine when each number should be used.

گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
کنترل, تغییر یا لغو تماس های خروجی
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
com.android.vending.BILLING
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)