دانلود برنامه اندروید GOKeyboard PoisonGreen - Free

GOKeyboard PoisonGreen - Free

( 0 )

دسته : شخصی سازی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.0

حجم : 432.5 kB

432.5 kB

دانلود : 50,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 1.6

1.6

#################### Attention ###################
this theme only run at GO Keyboard 0.3.1 or later.
#################### Attention ###################

A PoisonGreen Theme from Team Carbon

=== Poison Green ===
= by Team Carbon =
= GoKeyboard Theme =

This Theme matches other PoisonGreen themes by TeamCarbon, such as GOLauncher Ex, GoWidgets, GoSMS Pro, and CM7 Themechooser.

We also have other colors available, please check them out.

This is a free version of this theme, hope you enjoy it, if you really like it, please consider buying and downloading the paid version, to support us.

Thanks, TeamCarbon...

☆This is not a standalone app, you need to download the LATEST version of GO Keyboard app in order to apply this theme. (Search “GO Keyboard” to download)

☆To apply the theme within GO Keyboard Pro,download it from GOKeyboardsettings->Display settings->Select Theme. After downloaded, it will displayed in "Theme" Tab, click and apply it.

☆To rate the theme:settings->Display settings->Select-> Theme Rate GO Keyboard theme gokeyboardtheme

keyword:
GO Keyboard theme go keyboard skin gokeyboardskin gokeyboardtheme GO Midnight theme GO SMS Pro theme gosmstheme Contactstheme,GOContactstheme GOContacts Contactstheme green poisongreen teamcarbon team carbon

به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار