دانلود برنامه اندروید KEB GLOBAL BANKING

KEB GLOBAL BANKING

( 0 )

دسته : مالی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.13

حجم : 12 MB

12 MB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

'KEB Global Banking'은 한국어를 포함 12개국어를 지원하는 스마트폰뱅킹 서비스로써 예금 조회, 이체, 송금, 환전 등 외환은행 금융거래를 처리 하실 수 있는 어플리케이션입니다.

본 어플리케이션에서는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

○ 조회 : 예금계좌조회, 거래내역조회
○ 이체 : 즉시이체, 외환이체, 이체결과조회, 자주입금하는계좌
○ 예금 : 원화예금, 외환예금, 얘금해지
○ 환율 : 현재환율, 환율계산기, 송금계산기
○ 환전 : 사이버환전 신청, 신청내역조회, 외화수령점조회, 서비스안내
○ 송금 : 해외송금, 국내송금, 송금내역조회, 송금정보조회
○ 고객센터 : 금마트폰 안내, 국민연금안내, 고객상담전화, 사고신고, 영업점/ATM찾기, 인증센터, 서비스해지, 뱅킹정보조회, OTP시감맞추기 등
○ 언어설정 : 영어/일본어/중국어/네팔/몽골/방글라데시/베트남/스리랑카/인도네시아/필리핀/태국 및 한국어

* 본 어플리케이션은 고객의 안전한 금융서비스 이용을 위한 백신 및 방화벽 프로그램을 포함하고 있어 9MB 정도의 메모리 공간을 필요로 합니다.

* 개인정보를 요구하는 민감한 서비스 이용시 출처가 불분명하거나 보안설정이 없는 무선랜(Wi-Fi)은 사용하지 말고 이동통신망(3G 등)을 이용하시기 바랍니다.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
از این ثابت در API سطح 6 به شدت اجتناب شده است. رشته restartPackage (پکیج ریستارت) API دیگر ساپورت نمیشود.
فراخوانی رشته killBackgroundProcesses (خاتمه پروسه های پشت زمینه)
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
تغییر موقعیت اتصال به وای فای
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
خواندن لیست تماس های کاربر