دانلود برنامه اندروید 올레다이어리

올레다이어리

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.4.10

حجم : 6.45 MB

6.45 MB

دانلود : 50,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

" 기존에 사용하시던 동기화 모드 외에 백업 모드가 추가 되었습니다!

중요한 주소록, 약속, 기념일들을 olleh.com 사이트로 동기화 하고, 언제 어디서나 쉽고 편리하게 관리 할 수 있는 동기화 모드!!
언제든 필요할 때 수동으로 올리기/내리기를 통해 주소록을 관리 할 수 있는 백업 모드!!

원하는 주소록 관리 모드를 선택 하여 이용 해 보세요~!!

******올레다이어리 서비스 소개******
[동기화 모드]
01. 주소록, 캘린더 (일정, 할일) 동기화
연락처와 캘린더의 일정을 동기화 합니다.
동기화 어플에서 제공하는 캘린더의 할일도 동기화 해서 이용할 수 있습니다.

02. WEB으로 바로 바로 저장되는 스마트 메모!
WEB에서 저장한 메모를 핸드폰에서 확인 가능하며, 핸드폰에서 사진, 링크, 내용을 올레다이어리로 저장하면 WEB에서 바로 확인할 수 있습니다.

04. 오직 올레다이어리 사용자들을 위한 기능!
주소록을 실수로 다 삭제해도 걱정 끝 ~!
-주소록 복원 서비스를 이용해서 원하는 날짜의 주소록을 복원해서 이용할 수 있습니다.

[백업 모드]
01. 동기화가 어려웠던 사용자~ 올리기/내리기로 주소록을 쉽게 간편하게 백업 관리 할 수 있습니다.


******이용 시 유의사항******
- 안드로이드 단말 특성 상 제조사 및 모델 별로 동기화 되는 주소록 계정에 차이가 있을 수 있습니다.
- 캘린더 > 일정 동기화는 "올레다이어리" 계정의 일정만 동기화 합니다.
- 어플 삭제 시 캘린더 > 일정 동기화 된 "올레다이어리" 계정 및 계정 내의 일정도 삭제됩니다.

키워드 : olleh,올레,올래,kt,케이티,동기화,백업,주소록,메모,일정,마이싱크,다이어리,올레다이어리
----
개발자 연락처 :
(주)케이티
사업자등록번호 : 102-81-42945
통신판매업신고 : 2002-경기성남-0048
463-711 경기도 성남시 분당구 불정로 90 (정자동 206번지)
Tel 국번없이 100

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
com.kt.pims.android.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
باز کردن سوکت های شبکه
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
خواندن داده های تقویم کاربر
نوشتن داده هایی در تقویم کاربر (بدون اجازه خواندن)
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
خواندن آمار مطابق سازی
دسترسی به لرزاننده
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
غیرفعال کردن حافظ صفحه کلید
سوار کردن یا پیاده سازی فایل سیستم ها در درایوهای سیار
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)