دانلود برنامه اندروید Advanced Memory Cleaner

Advanced Memory Cleaner

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2.4

حجم : 2.22 MB

2.22 MB

دانلود : 100,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

Advanced Cleaner is smart memory booster for internal and external memory.
Advanced Cleaner, a quick tool for killing task, clearing application cached files, clearing history, clearing log, moving application, clearing junk and un-used file in SD card. Get more internal rom storage and external storage. You can manage memory ever faster now. By clearing apps created ache/data, you can get more available storage space.
You can see cache size, rom size, junk size, history size, etc. allocated by each application.
You can see available and used memory information.
All memory management options are in one tool.
The user interface is so simple. best user interface among market apps.

*****Take low memory, mean application size is too low, does not take any other system memory other than app****

Memory cleaner featured with:
For Internal memory:
1. Cache cleaner
2. History cleaner
3. Log cleaner
4. Task killer
5. move application
6. Uninstall application

For external memory:
1. clear junk
2. view all image with delete option
3. view all audio with delete option
4. view all video with delete option
5 view others file with delete option

Advanced Cleaner full fill your all required option. it is very faster that others.

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
پاک کردن حافظه نهانگاهی (کش) تمام برنامه های نصب شده روی دستگاه
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
به برنامه اجازه می دهد تا فضای استفاده شده توسط هر بسته را بیابد.
پاک کردن فایل های حافظه نهانگاهی (کش)
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS
فراخوانی رشته killBackgroundProcesses (خاتمه پروسه های پشت زمینه)
خواندن لیست تماس های کاربر
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)