دانلود برنامه اندروید Do It! Lite: ToDo & Tasks List

Do It! Lite: ToDo & Tasks List

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.4.0

حجم : 3.02 MB

3.02 MB

دانلود : 5,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

Organize your ToDo & tasks lists with Do It! Syncs with your Google Tasks account and gives you the quick look to see what needs to get done today and what's coming up.

All Versions:
- Organize your todo list by moving tasks and creating a hierarchy
- Supports multiple Google Tasks accounts
- Set up account specific reminders and sync intervals to make sure your todo lists are up-to-date
- Swipe between task lists and individual tasks
- Quick add to quickly create tasks and set the due date without the need to modify each task
- Quickly move/copy tasks between lists

Android 4.0+:
- Persistent notifications to remind you about the days tasks (Android 4.1+)
- Widget that keeps you up-to-date on your most important todo lists (includes lockscreen support for 4.2)
- Notification actions to complete a task without the need to go into the app (Android 4.1+)
- DashClock extension added (Android 4.2+)

Upcoming Features:
- Recurring tasks

Pro Version:
The pro version has the following features:
- No Ads
- Persistent notifications to see your daily tasks anytime
- Ability to snooze or postpone a task notification
- Can switch themes (Dark and Light)
- Can select multiple todo lists to be displayed on the widget
- Can change the number of days for the upcoming list
- Searching tasks based on title and notes
- Can add your todo lists to a local calendar on your device. Should work with all calendar widgets!

Keywords:
todo, to-do, google tasks, tasks, tasklist, do it, doit, calendar, notes, due, gmail, sync, persistent notification

مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
باز کردن سوکت های شبکه
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
خواندن آمار مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
خواندن داده های تقویم کاربر
نوشتن داده هایی در تقویم کاربر (بدون اجازه خواندن)
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.android.vending.BILLING