دانلود برنامه اندروید Find Phone now Free

Find Phone now Free

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 2.0.4

حجم : 1.74 MB

1.74 MB

دانلود : 10,000+

80+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

Original Find my phone application for Android. (Both Tablets & Phone)

Find phone now help you find your device location, remotely wipe your device when stolen, remembers your location, Play Panic when lost and even make a Spy Call to any phone number remotely. Manage upto 3 devices!


Key Features:

* Find Phone anywhere in the world
* Google Map integration
* Remote Lock
* Remote Wipe
* Recent Locations
* Turn Off Notifications
* Spy Call (Very cool)
* Play Panic
* IMEI and Device Model

* Very Easy to use
* Good Bye to SMS !

FindPhonenow Free Supported Features:

* Find Phone anywhere in the world
* Play Panic
* IMEI and Device Model

Testimonials:

"Excellent My phone got stolen by one of my friend. This showed location where my phone is. The location was of one of my friend. Next day, I confronted my friend and got my phone back. Great app !! Thank you !!"

Here are some ways you can use findPhonenow:

- Use Find Phone to locate your device.
- Use Play Panic to find your device if missing.
- Use Recent Locations to get the history of device location.
- Use Remote Lock to lock your device if you think your device is stolen.
- Use Remote Lock to lock your device so that no one can access your device content when you are not around.
- Use Turn off Notification to find your phone where it is switched off. This can be useful if someone steals your phone and tries to turn it off.
- Use Spy Call to listen to background voice. Spy Call enables your phone to call to any number silently.
- Use Remote Wipe to Reset your device and delete all your information.

How to use ?

1. Install the Application
2. Run the set up wizard
3. go to www.findphonenow.com and login.


Findphonenow is only available for Android.

*=========*
*IMPORTANT*
*=========*

- Free Version will expire in 60 days.
- You can activate upto 3 Devices.

Loss or Damage to Phone

FindPhonenow Developer(s) are not responsible for any damage caused to the device using the Application/Site.

We are not responsible for NOT finding the device using the application/site when in emergency or otherwise.

We are not be liable for any claim arising out of the lose of your device, application not working as expected.

http://findphonenow.blogspot.com/p/faq.html

www.findphonenow.com is verified safe by AVG.

باز کردن سوکت های شبکه
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
android.permission.ACCESS_LOCATION
android.permission.ACCESS_GPS
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
android.permission.ACCESS_ASSISTED_GPS
android.permission.ACCESS_CELL_ID
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
com.oneoeight.findphonenow.permission.MAPS_RECEIVE
com.oneoeight.findphonenow.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار