دانلود برنامه اندروید V4N - Whatsapp Viber Line

V4N - Whatsapp Viber Line

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.13.1

حجم : 728.62 kB

728.62 kB

دانلود : 10,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

This App will read by voice the notifications you want to hear.
*
WARNING: IF WHEN YOU ENABLE THIS APP AT ACCESSIBILITY YOUR DEVICE STARTS TO SPEAK EVERY TIME YOU TOUCH SOMETHING, THERE IS A PROBLEM WITH YOUR LAUNCHER. IT IS NOT THIS APP FAULT.
TRY ANOTHER LAUNCHER FROM GOOGLE PLAY OR THIS APP https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacosal.accnew2
*
Ready for this App notifications:

- Gmail - Including notification content (works better with Android 4.1+)
- WhatsApp - Including notification content (works better with Android 4.1+)
- Line - Including notification content
- SpotBros - Including notification content
- Viber - Including notification content
- Telegram - Including notification content

and the other you want. When a notification from a new App is read, this App will ask you to read this kind of notifications that you can allow or deny. This notifications are shown at menu / notifications where you can delete them.

*** Now there is a new version that no use Accessibility here: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacosal.accnew2
-
Only for Android 4.3+
***

If your device is with screen on, the App will show you a banner with the content of the notification for 3 secs instead of read the message.

*** SEND TO ***

- Sony Smartwatch compatible. You will receive notifications at your Smartwatch too.
- Pebble Watch compatible.
- Mail. you can receive all your notifications in a mail account too.

***Compatible with My Second Device Manager http://goo.gl/quCi6K

You can use Tasker or other App in order to enable or disable Voice for Notifications creating a Intent Broadcast Task with this actions:

com.pacosal.acc.action.ON
com.pacosal.acc.action.OFF

You can enable or disable this App with a widget.

Requirements:

- TTS installed
- Internet connection
- Enable this App at Accessibility settings
- For Smartwatch notifications enable this Extension at SmartConnect App.

If you find any bug, please send an email to pacosal@gmail.com in order to correct it.

If you have any suggestion, please send an email to pacosal@gmail.com in order to implement it.

twitter -> http://www.google.com/url?q=https://twitter.com/paco_salazar_tw

Tags: whatsapp, voice, message, car, hands free, line, spotbros, google mail, sony, smartwatch, pebble

M2D My Second Device Module

باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.sonyericsson.extras.liveware.aef.EXTENSION_PERMISSION
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار