دانلود برنامه اندروید Animation Camera - GIF Mob

GIF Mob - Easy Stop-Motion Animation Camera

Animation Camera - GIF Mob

( 0 )

دسته : عکاسی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.20.1

حجم : 4.47 MB

4.47 MB

دانلود : 500,000+

90+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

Features:
▪ Easy user interface
▪ Create stop-motion animation with unlimited pictures
▪ Make animated gif and video using camera
▪ Create animated gif and movie from gallery
▪ Share stop-motion movie to Facebook
▪ Camera superposition mode
▪ Live preview stop-motion animation
▪ Stop-motion animation work will be automatically saved
▪ Gif and video are saved in GIFMob folder
▪ Video will be saved in MP4 format

How to use:
▪ Camera button: open built-in camera to take pictures
▪ Gallery button: open gallery to select a picture
▪ -1 button: remove last picture
▪ X button: remove all pictures
▪ Save button: save Gif animation, video file, or share to Facebook
▪ Slide bar: adjust speed of stop-motion animation
▪ Arrow buttons: select stop-motion animation play direction
▪ Double sided arrow: toggle stop-motion animation loop

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
com.android.vending.BILLING
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار