دانلود برنامه اندروید Wonderwall Video Wallpaper

Wonderwall Video Wallpaper

( 0 )

دسته : شخصی سازی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.6.0

حجم : 5.06 MB

5.06 MB

دانلود : 500+

5+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

Wonderwall Video Live Wallpaper

Features :
- Watch your great moment on home screen.
- Easy to set Movie clips on home screen of your devices.
- Provide various effects for movie clips.


How to use :
1. Long press home screen.
2. Tab "Wallpapers"
3. Select "Live Wallpapers"
4. Find/Select "Wonderwall Video Live Wallpaper" in the list.
5. Tab "Edit"
6. Select "My Movie Clips" and choose the movie clips you want playback on the screen.
You are able to reset your choices using reset button.
7. Select "Video Filters" and choose an video filter.
Support Color Filters :
Original, Original Light, Original Dark, Cepia, Cepia Light, Cepia Dark, Red, Red Light, Red Vintage,
Orange, Orange Light, Orange Vintage, Yellow, Yellow Light, Green, Green Light, Green Vintage,
Blue, Blue Light, Blue Vintage, Violet, Violet Light, Pink, Pink Light,
Monochrome, Monochrome Red, Monochrome Green, Monochrome Blue, Monochrome Orange,
8. Check "Audio" checking it means "Audio On" and unchecking it means "Audio Off"
9. Tab "Back" H/W Button if you finish settings.
10. Tab "Apply"


Updates:
- Fixed playback error in the case of problematic clips.
- Added reset button on movie clip gallery
- Added function to adjust audio volume as system volume.
- Fixed crash issue in the movie clip gallery on specific device.
- added vignetting effect images


Contact :
* Blog : http://wonderwallkr.blogspot.com
* Facebook : https://www.facebook.com/artgraphyy
* Twitter : @wonderwallkr

Keywords :
Wonderwall, video, live, wallpaper, movie, homescreen, android, cepia, vintage, monochrome, color effect

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
از این ثابت در API سطح 6 به شدت اجتناب شده است. رشته restartPackage (پکیج ریستارت) API دیگر ساپورت نمیشود.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
باز کردن سوکت های شبکه
تعیین وال پیپر
فراخوانی رشته killBackgroundProcesses (خاتمه پروسه های پشت زمینه)
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار