دانلود برنامه اندروید Solarwinds Mobile Admin Client

Solarwinds Mobile Admin Client

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 8.2.319921

حجم : 13.99 MB

13.99 MB

دانلود : 10,000+

30+

اندروید مورد نیاز : 1.5

1.5

Manage IT from anywhere!

* Support your IT infrastructure from an Android device with Mobile Admin *

Mobile Admin plugs into a broad array of third party systems and services. The Mobile Admin Client is part of an agentless, highly secure client-server solution that allows you to monitor and manage your IT environment from your Android device. Once the Mobile Admin Client is installed on your device, you must connect to your Mobile Admin Server to manage your infrastructure.

* Receive real-time, personalized alerts on your devices
* Diagnose and fix IT issues from your Android Device
* Manage your IT network on the go

FREE REMOTE ACCESS WITH THE MOBILE ADMIN CLIENT

The Mobile Admin Client includes 3 free, remote access tools that do not require the Mobile Admin Server:
- RDP
- SSH
- Telnet

DOWNLOAD THE MOBILE ADMIN SERVER FOR FULL ACCESS TO YOUR IT INFRASTRUCTURE

The Mobile Admin Server must be configured on your network to access back-end IT systems and services from your Android device. To learn more about the Mobile Admin server, click What is MA Server from the home screen of the Mobile Admin Client.
Use the Mobile Admin Client with our newest release (8.1) of the Mobile Admin Server. A free 14 day trial of Mobile Admin Server 8.1 is available at: www.roveit.com

FEATURES

Mobile Admin provides access to many systems and services including:

Real-time alert notifications
* SolarWinds Network Performance Monitor
* SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer
* SolarWinds Server and Application Monitor
* Microsoft System Center Operations Manager
* BMC Performance Manager Portal
* BMC Remedy Service Desk
* VMware Monitor
* Symantec Backup Exec

Infrastructure monitoring
* SolarWinds User Device Tracker
* SolarWinds Network Configuration Manager
* Microsoft System Center Operations Manager
* BMC Performance Manager Portal
* Nagios Monitoring

Virtualization control
* VMware Infrastructure
* Microsoft Hyper-V

Incident report editing and searching
* BMC Remedy Service Desk
* CA Service Desk and Change Orders

Secure Remote Access via security proxy
* RDP
* SSH
* Telnet
* HP iLO

Mail System administration
* Microsoft Exchange
* Domino

Comprehensive Windows management
* Command Prompt
* Event Viewer
* Local Users and Groups
* File Explorer
* Printers
* Restart
* Scheduled Tasks
* Shared Folders
* Services
* System Information
* Task Manager
* Terminal Services
* PowerShell
* Dial-up Connections

Mobile device administration
* BES
* Microsoft System Center Mobile Device Manager

Directory Services
* Active Directory
* Novell Console

Networking
* Netsend, Traceroute, Ping
* Microsoft DHCP
* Microsoft DNS

Databases
* Microsoft SQL Server
* Oracle

Web server management
* Microsoft IIS

Backup system administration
* Symantec BackupExec
* Symantec NetBackup

Other services
* RSA/ACE
* Microsoft Cluster

com.rove.mobileadmin.android.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
باز کردن سوکت های شبکه
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
دسترسی به لرزاننده
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
com.android.vending.BILLING
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
خواندن لیست تماس های کاربر