دانلود برنامه اندروید SEIO Agent

SEIO Agent

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 2.5.1

حجم : 38.67 kB

38.67 kB

دانلود : 5,000,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

SEIO Agent는 SEM 라이브러리를 통해 고객님의 USIM에 접근하기 위해서 필요한 서비스이며 개별 동작하는 Application이 아닙니다. 따라서, 직접 실행이 되지는 않으니 서비스 이용에 참고 부탁 드립니다.

서비스 설치 후 모바일 티머니, 캐시비, 스마트 터치 등 USIM의 정보를 사용하는 Application을 재 실행해주시기 바랍니다.
----
개발자 연락처 :
+8215990011

به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
com.sktelecom.smartcard.permission.SERVICE_ACCESS