دانلود برنامه اندروید Slash Game Buster

Slash Game Buster

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.27

حجم : 175.24 kB

175.24 kB

دانلود : 50,000+

20+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

Slash Game Buster

This is for cheating game.

Prerequisite:
** The device must be rooted first (e.g. 1. http://www.007root.com/ 2. framaroot).

Features:
1. Easy to use.
2. APK size is 170 KB only.
3. Multilanguage (currently supports English, Traditional Chinese).
4. Programming language: Java + C.
5. Made in Taiwan.

Usage:
1. Launch the `Slash Game Buster' (the anonymous icon wil appear).
2. Launch your game.
3. Click the icon to open the `Slash Game Buster' dialog.
4. Click `Search' button and enter the game number current value (after a
while of searching, the found count will be showed).
5. Click the Back button to back to the game.
6. Play a while to get the game number change.
7. Repeat the steps 4~6.
8. The found count is supposed to reduce to 1, and that is supposed to the
address of that game number.
9. Click the address and enter the value you want.
10. That's it.

Skype: slash_wu (suggestions and comments are welcomed)

[keyword] gamecih, gameguardian, cheat, hack.

به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
باز کردن سوکت های شبکه
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار