دانلود برنامه اندروید Smart Video Locker

Smart Video Locker

( 0 )

دسته : ویدیو و رسانه

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2

حجم : 370.24 kB

370.24 kB

دانلود : 10,000+

30+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Hide videos securely and conveniently in Video Locker! - The ultimate hidden gallery app for hiding videos on Android.
Sensitive videos from your Android video gallery can be kept safely locked away in a secure Video Locker accessible only via a secret PIN code.
Key features of Video Locker include:
1)Encryption - hidden videos are not only moved to a secret location on your phone but are also encrypted using advanced 128 bit AES encryption. This means that even if someone manage to steal your SD card and copy the hidden video files, they will still be unable to view the locked videos.
2)Removed from recent app list - Video Locker App will not appear in 'recent apps' list
3)Lock on sleep - If you forgot to exit Video Locker, the app will lockout as soon as your device goes into sleep mode.
4)Folder level locking - lock individual hidden video albums. This allows you to show only 1 hidden video album without exposing the others.
5)Tablet optimized - Video Locker's UI has been designed with tablets in mind as well so as to provide the ultimate viewing pleasure on both Android smart phones and tablets
6)PIN recovery - With the optional PIN recovery feature, you won't lose your precious video files even if you forgot your PIN code. The app will email the PIN to you in the event you forgot Video Locker's PIN code.
7)User friendly operation - Easily hide videos via default gallery or from within Video Locker itself.
8)Fast bulk hide - Keep safe dozens of videos in seconds!
9)Un-hide videos easily - Un-hide videos just as easily as hiding them and you can decide where the un-hidden videos go.

This apps is ads supported thanks for your understanding

Tag: lock your video,video locker ,app locker,girls video locker ,secure video locker,smart video locker

به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
به برنامه اجازه خواندن لیست تماس های کاربر را می دهد.
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.motorola.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.motorola.dlauncher.permission.READ_SETTINGS
com.fede.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.lge.launcher.permission.READ_SETTINGS
org.adw.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.motorola.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.motorola.dlauncher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.lge.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT