دانلود برنامه اندروید Thermometer

Thermometer

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 1.5 MB

1.5 MB

دانلود : 10,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Description:
Thermometer is able to measure the temperature of a mobile device and you mobile battery.
Thermometer is a free app and easy to use, there are numbers of features available in thermometer.
There are two types of thermometers.
1- Indoor Thermometer
Indoor thermometer is used to measure the temperature by using ambient temperature sensor. There are three different temperature measurements which are the Battery Temperature, Device Temperature and outdoor temperature.
2- Outdoor Thermometer
Outdoor Thermometer is used to measure the temperature by using ambient temperature sensor, it sense the temperature outside the buildings.
Since this is a temperature measureable app, which measure the temperature of your body. The thermometer shows the temperature in both scales (celsius and fahrenheit).
Thermometer is the most accurate android app.

Features of this android Thermometer app:
-Temperature can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit.
-Requires Android 1.5 or above.
-Most accurate temperature
-indoor / outdoor option
-Classic look as well as Modern look
-digital and analog type
-Bar Thermometer and Round thermometer
-Updates every 1 minute
Key words: thermometer, temperature, sensor, weather, hot, cool, cold, winter, measure, Celsius, Fahrenheit, free apps, android apps, thermometer free, free thermometer, the weather channel, the score, thermal camera, thermometer indoors, thermometer for room temp, thermal night vision, thermostat, thermometer inside, thermometer for human body, thermometer digital, thermometer temperature reading app, thermometer app s4, thermometer and weather, thermometer barometer, thermometer body, thermometer fever app for android, thermometer for inside temp, thermometer free app, thermometer galaxy s4, thermometer indoors, thermometer inside, thermometer indoor, thermometer inside and outside, thermometer note 3, thermometer outdoor, thermometer outdoors, thermometer outside, thermometer s4, thermometer Samsung s4, thermometer Samsung, temple run 2, temple run 2 zombies, temple run 2 free download, temple run 1 free games, temple run zombie, temperature outside, temperature converter, temperature clock free, temperature in room, temperature conversion, temperature and weather, temperature app reading, temperature and humidity sensor, temperature apps farenheit and celcius, temperature app for indoors, temperature convert app, temperature camera, temperature details, temperature detect, temperature forecast, temperature for smartphone, temperature for home, temperature guage for the inside, temperature galaxy s4, temperature guard, temperature guage, temperature humidity barometer, temperature hardware, temperature here, temperature in room, temperature in this room, temperature indoor, temperature in the room, temperature info, temperature alert, temperature metre, temperature my room, temperature next to the wifi, temperature outside, temperature outside widget, temperature on phone, temperature outside galaxy s4, temperature pressure chart free, temperature pressure free app chart, temperature plus, temperature pressure chart, temperature pregnancy, temperature reading foreign countries, temperature sensor s4, temperature s4, temperature sensor widget, temperature sensor, temperature sensor, temperature thermometer, temperature update, free Thermometer for galaxy phones, free thermometer indoors, free thermal vision apps, free thermal imager, free thermometer app, free thermometer, free thermometer for a telephone, free temperature converter, electronic thermometer, android sensor box, temperature sensor, celcius thermometer, sensor kinetics, thermometer HD, thermometer hd, galaxy s4 sensor, sensor list, smart thermometer, sensor sense, galaxy s4 thermometer, thermometer (no internet), thermometer hygrometer, s4 thermometer 3D, sensor s4, sensor indicator, galaxy s4 all-in-1, thermometer galaxy s4, sense view sensor,app,free app,download,free download.

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.