دانلود برنامه اندروید TV Show Favs

TV Show Favs

( 0 )

دسته : سرگرمی

قیمت : رایگان

نسخه : 4.0.12

حجم : 8.99 MB

8.99 MB

دانلود : 1,000,000+

100+

اندروید مورد نیاز : 4.4

4.4

* Watching shows is NOT supported *
* Account is required to save your data online and sync between devices *
* Current premium key users should still be able to use premium key without re-purchasing. If it isn't working right away, try logging out and logging back in. *
TV Show Favs is your personal TV tracker! TV Show Favs allows you to keep track of more than 25,000 TV shows. Can't remember which episode you watched last or when the next episode of one of your favorite TV shows airs? Let TV Show Favs help you out!

TV Show Favs allows you to maintain a list of your favorite TV shows, as well as tag any TV show or episode with whatever tag you come up with! Create robust lists to help separate the shows you watch and make it easier to track them. Check out your schedule to see which shows have upcoming episodes, or see which shows had recent episodes you might have missed. Mark which episodes you have watched so you can keep track of the episodes you haven't. Use the to do list to see what your progress is for each show, and to easily see which episodes you need to watch. Check out the top favs among all users of TV Show Favs and even filter by date range, show status, classification and genre! Use the customizable home screen widget to see your next episode for your shows or upcoming or recent episodes at a glance, and even jump to the episode, show, or mark the episode as watched right from the widget!

In app purchases are available to make your TV show tracking experience even more awesome! Receive notifications for upcoming episodes or recent episodes, remove ads, add social integration to post watched episodes to your Facebook or Twitter, Check-in to your shows in GetGlue, sync with Trakt.tv, and unlock two bonus holographic themes!

* Maintain a list of your favorite TV shows or tag shows and episodes to keep track of them
* Personalized schedule to help you find out when new episodes of your shows are airing
* Personalized to do list to keep track of your current progress for each show
* Offline access
* View the top favs among all other TV Show Favs users
* Online storage for cross-device synchronization and piece of mind
* Customizable home screen widget
* DashClock extension to view upcoming or recent episodes, or the next unwatched episode for a show of your choosing
* Calendar Sync - automatically sync upcoming episodes to a calendar of your choosing! (In-app purchase)
* Notifications for upcoming/recent episodes (In-app purchase)
* Social integration with Facebook, Twitter and GetGlue (In-app purchase)
* Trakt.tv integration (In-app purchase)
* 2 bonus holographic themes (In-app purchase)

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
نوشتن داده هایی در تقویم کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن داده های تقویم کاربر
com.android.vending.BILLING
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.tvshowfavs.permission.C2D_MESSAGE
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE