دانلود برنامه اندروید ULTIMARAD KeyImage Archive

Radiology KeyImage Archive

ULTIMARAD KeyImage Archive

( 0 )

دسته : پزشکی

قیمت : رایگان

نسخه : 0.9.6

حجم : 5.95 MB

5.95 MB

دانلود : 100+

10+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

ULTIMARAD KeyImage Archive, is an easy to use radiology keyimage capture, edit, organize, share and archive tool.

You can capture multiple images for your case using your mobile camera, edit them, put annotations and titles for each image then add your case details (age, modality,diagnosis, comments..) then you can have a single large image contains all case images and data. you can then share this case on any of social media,blogs,emails...
after the case is saved you can review and edit it at any time.

You can capture your key Images from anywhere; Film Lightbox, Modality Screen, Pacs Screen...

ULTIMARAD KeyImage Archive is cross platform Apps, you can have Android, iOS, MacOS, windows version and
you can synchronize your archive with your other OS versions.

ULTIMARAD KeyImage Archive enable you to search you archives, share them on social media, blogs, emails, export them to any format.

Pro version contains ability to Dicomatize images, add voice tags, case grouping, PC synchronization, cloud storing....

Notes:
1- This programs is intended solely for teaching purpose and not intended for Diagnosis purpose by any mean.
2- It is your responsibility to crop and hide any patient specific data using this App for HIPAA compatibility, ULTIMARAD is not responsible of any HIPAA violation may be caused by incorrect use of this App.

دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به دستورهای ارائه­کننده موقعیت مکانی بیشتری را می دهد.
اجازه مورد نیاز از سرویس روش ورود گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که تنها سیستم می تواند به آن متصل شود.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
تغییر پیکربندی جاری و مواردی همچون موقعیت
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
تصویربرداری از صفحه نمایش و در سطحی کلی تر دسترسی به داده های میانگیر (بافر) فریم
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار