دانلود برنامه اندروید AutoRecall & auto dial, redial

AutoRecall & auto dial, redial

( 1 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 2.22

حجم : 145.52 kB

145.52 kB

دانلود : 50,000+

60+

اندروید مورد نیاز : 1.6

1.6

This app gives automatic ReDial and ReCall feature to your phone,use it on busy or other call failures.
This is a LITE version with limited number of calls.
See WEBUrl for more

IMPORTANT!: DO NOT DOWNLOAD THIS APP unless you pass this small TEST:
1. Call a busy line with your own built in phone app
2. listen to the busy line signal
->> IF the busy signal stops automatically in a few seconds THAN YOU CAN USE this APP - DOWNLOAD it!
->> IF the busy signal runs forever (does not stop) than YOU CAN NOT USE this app (ofcourse you can use it, in a bit lame mode where you have to cut the busy signals manually...)

issue1: the app can not hang up on voicemail.
issue2: (considering the TEST above) Evo,MotoDROID users: your phone app does not terminate a busy call, this app can't either.

PLEASE DONT POST THESE ISSUES these can not be solved with thisAPI.

OFFER: If you use my app and promote it in some forum, explaining your real good experience, I can offer you a cheat code for free to have unlimited calls (send me in email the forum/blog etc. links u have made, and I will thankfully send you the code in return)

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
تغییر تنظیمات صدا در کل دستگاه
به برنامه اجازه خواندن لیست تماس های کاربر را می دهد.
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)