دانلود برنامه اندروید VeryAndroid SMS Backup

VeryAndroid SMS Backup

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 3.6

حجم : 203.04 kB

203.04 kB

دانلود : 50,000+

20+

اندروید مورد نیاز : 2.0

2.0

VeryAndroid SMS Backup is the first smart android sms backup software that can copy and backup sms on Android phone to computer, and can also restore sms backup file to any android phone.

Keep your android sms safe and manage your android sms easily. With VeryAndroid SMS Backup, you can automatically copy your android sms to computer and save it as CSV file or txt file as you wish. Moreover, it brings us the shortcut to move your other phone’s sms backup file(CSV files) to your new android phone directly. No valulable sms left behind anymore. All android users should own such a great android sms backup manager.


VeryAndroid SMS Backup can help you:
* Copy and backup sms from Android phone to computer
Transfer sms from Anroid phone to computer as csv file or file. VeryAndroid SMS Backup can copy and backup your sms from your android phones to computer easily. You can choose to backup your sms file into csv or txt file.
* Restore sms from CSV to android phone any time.
After you backup your android phone's sms to a CSV file, you can restore it to your any android phone any time.
* Transfer sms to android phones from other phones.
Want to transfer SMS to your Android phone from other devices such as an iPhone? As long as you have your sms file in correct csv format (no matter it’s exported from android or other os phones), you can restore it to android phone easily.
* Send SMS & SMS Chat on computer directly.
Want to send phone sms on your computer directly? Want to copy text from computer and send them as SMS to your firends? Now you can do this on your computer easily. PC Tool for VeryAndroid SMS Backup SMS enables you to send messages on computer and SMS Chat with your friend on computer directly, exactly the same as that you do on your android phone.
* View sms messages in threading mode on computer..
You can view all your sms in threading mode on your computer via our pc tool for android sms. More intuitive.
* Quick Search function by keyword.
When you are viewing sms on your computer, you can fast search your wanted sms from Inbox, OutBox or a certain person.
* 100% clean, safe to download and easy to install or uninstall.
* User-friendly design and very easy to use.
* One time fee and lifelong free upgrade.
* Free and quick customer support.

خواندن پیام های اس ام اس
نوشتن پیام های اس ام اس
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
باز کردن سوکت های شبکه
ارسال پیام های اس ام اس
کنترل, ضبط و پردازش پیام های اس ام اس در حال رسیدن
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن