دانلود برنامه اندروید Professional File Converter

Professional File Converter

( 2 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 3.4 MB

3.4 MB

دانلود : 10,000+

100+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

The perfect app to convert files - supports conversion of hundreds of file types.
The app supports conversion between a wide variety of different file formats.
Download it, enjoy it, rate it and share it.
Conversion categories:
★ Document formats
★ Image formats
★ Music formats
★ Video formats
★ e-Book formats
★ Compressed formats
★ CAD formats
The app requires an additional file manager.
Document conversion formats (partial list)
doc - Microsoft Word Document
html - Hypertext Markup Language
mdb - Microsoft Access Database
ods - OpenDocument spreadsheet
pdf - Portable Document Format
rtf - Rich Text Format
xls - Microsoft Excel Spreadsheet
xml - Extensible Markup Language
bmp - Windows bitmap
docx - Microsoft Word 2007 Document
gif - Compuserve graphics interchange
jpg - JPEG compliant image
odt - OpenDocument spreadsheet
pcx - Paintbrush Bitmap Image
png - Portable Network Graphic
ps - PostScript
tiff - Tagged image file format
thumbnail - Thumbnail image
txt - Text Document
csv - Comma Separated Values
Image conversion formats (partial list)
ico - Windows Icon
tga - Truevision Targa Graphic
wbmp - Wireless Bitmap File Format
webp - Lossily compressed image file
Music conversion formats (partial list)
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - Compressed video file
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
And many many more…

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT
com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.motorola.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.motorola.dlauncher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.lge.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
کنترل, تغییر یا لغو تماس های خروجی
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
غیرفعال کردن حافظ صفحه کلید
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.

از این توسعه دهنده