دانلود برنامه اندروید Cut the Rope Cheat Guide

Cut the Rope Cheat Guide

( 2 )

دسته : سرگرمی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 6.5 MB

6.5 MB

دانلود : 10,000+

350+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

#1 App for Cut the Rope Game Cheats and Walkthrough Guides for Android. Play Cut the Rope like a 3 star master with our survival and level guides, cheats, walkthroughs, and achievements guide. Learn the ins and outs of dominating the game, even if you have to cheat. The app will guide you through all the best ways to get 3 stars on every level.

But that's not all. Get all of the achievements in the game including unlocking hidden drawings, turn candy into doughnut or cupcake, easter mode, tummy tester, rope cutting, quick finger, master finger, bubble popper, spider buster, and weight loser achievements. Download it now!

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
ضبط صدا
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.webfuapps.cuttheropecheatguide.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار

۱۳۹۴/۰۴/۲۵

erfan agheli

علییییییییییییییسییییسییسیسیسیسییسیسیسیسسسیسسییسیسیسسسیسسسسسسسسسسسیسیسسسسسیسسسیسییسییسیسیسسسیسیسیسسسسسسسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسییییسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسیسسسسسسیسسسسسسبیسسسسییبییسببییسسبیسسیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس