دانلود برنامه اندروید RoboBuilder bluetooth remote

RoboBuilder bluetooth remote

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 171.85 kB

171.85 kB

دانلود : 1,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

This app allows you to use your smartphone as a bluetooth remote control replacement for the IR robo remote included with the RoboBuilder robot kit.

Instructions
1. Your Robobuilder robot must have the bluetooth module
2. Pair your Robobuilder robot with the Android device
3. Start the BTRobo App
4. Select "Yes" if a prompt to turn on your Android device Bluetooth appears
5. Select the connect to robot button
6. Select your Robobuilder robot name from the paired device list (ex. name usually begins with ESD...)
7. After a few seconds the app will connect to your robot and you can begin using the Bluetooth remote app using the same buttons as on the IR Remote

به برنامه ها اجازه اتصال به دستگاه های جفت شده بلوتوث را می دهد.