دانلود برنامه اندروید Super Manager - Auto Schedule

Super Manager - Auto Schedule

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 24.72 kB

24.72 kB

دانلود : 50,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 1.5

1.5

You have install the "Super Manager" first.

You have install the Super Manager - Auto Schedule Extension Package to enable the auto schedule feature.

The extension package will request the following permissions for the software purpose. We never collect your personal contact information and make any phone call.

"READ_CONTACTS"
You can customize the VIP white contact list for "Auto Schedule".

"CALL_PHONE"
The "Auto Schedule" will block the incoming call except the VIP white contact list when you run a schedule.

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
گرفتن هر شماره تلفنی برای کاربر همچون شماره های اورژانس بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
خواندن لیست تماس های کاربر