دانلود برنامه اندروید Trigonometry Full Guide

Trigonometry Full Guide

( 0 )

دسته : آموزش

قیمت : رایگان

نسخه : 1.1

حجم : 1.65 MB

1.65 MB

دانلود : 50,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Simple and convenient trigonometric formulas guide.

This is a best way for you to learn trigonometric formulas.

The following contents are provided :

► Relationship between degrees and radians
► Right triangle definitions
► Circular function definitions
► Exact values for most commonly used angles
► Graphs of trigonometric functions
► Reciprocal Identities
► Quotient Identities
► Pythagorean Identities
► Periodicity Relationships
► Negative angle identities
► Supplementary angle identities
► Complementary angle identities
► Sum or difference of two angles
► Double angle formulas
► Triple angle formulas
► Multiple angle formulas
► Half angle formulas
► Sum, difference and product
► Circular functions and planar triangles
► Inverse trigonometric functions
► Relationships between trigonometric functions and inverse trigonometric functions
► Derivatives of trigonometric functions
► Derivatives of inverse trigonometric functions
► Indefinite integrals of trigonometric functions
► Indefinite integrals of inverse trigonometric functions


Tags : arithmetic, algebra, analysis, geometry, trigonometry, logic, calculus, mathematics, flash card, formula, SAT, PSAT, GRE, GMAT, ACT, MCAT, test, problem, tricks, homeworks, tutor, training, game

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
تغییر موقعیت اتصال به وای فای
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار