دانلود برنامه اندروید MyWind (App ufficiale Wind)

MyWind (App ufficiale Wind)

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 4.8.4 (10)

حجم : 40.86 MB

40.86 MB

دانلود : 10,000,000+

90+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

Ultime novita':
- Visualizza più facilmente i GB rimanenti della tua offerta con i nuovi contatori

---------------------------------------

Con MyWind tieni sotto controllo tutte le tue linee Wind e Infostrada.

E con il widget nella Home visualizzi in un colpo d’occhio il tuo credito e i Minuti, SMS e GB disponibili nella tua offerta.

L'app consente di:
-visualizzare i contatori della tua offerta per controllare i Minuti, SMS e GB disponibili e, se previsto, rinnovare in anticipo la tua offerta (RESTART)
-attivare nuove offerte
- consultare il traffico effettuato e addebiti e accrediti degli ultimi 6 mesi
- ricaricare con Carta, PayPal, Conto Telefonico o ricarica fisica o virtuale con codice
- impostare e gestire il servizio di Autoricarica scegliendo tra diverse modalità: a tempo, a soglia o al rinnovo dell’offerta
- consultare le Fatture e pagarle con Carta o PayPal
- gestire dati di pagamento, spedizione fattura e e-Conto by Mail
- conoscere e attivare tariffe e offerte per l'Estero
- trovare i negozi Wind più vicini a te
- accedere alle risposte delle domande più frequenti
- ricevere comunicazioni da Wind
- richiedere l’attivazione di una nuova linea fissa Infostrada
- acquistare i biglietti del trasporto pubblico nelle città coperte dal servizio
- gestire il tuo account di Area Clienti wind.it (modifica username e/o password, associazione profilo Facebook)


Il servizio di Mobile Ticketing (MyTicket) consente di acquistare biglietti di trasporto in numerose città italiane attraverso il credito telefonico. L'SMS di risposta, che si riceve dopo pochi istanti dalla richiesta, contiene gli estremi del biglietto elettronico (validità e durata). La convalida del biglietto elettronico è contestuale all'acquisto, non è quindi necessario confermarne la validità come avviene con i biglietti cartacei. Al costo del biglietto elettronico si aggiunge il costo dell'SMS di richiesta, pari a 12,6 centesimi IVA inclusa per i clienti TIM, 19,9 centesimi IVA inclusa per i clienti Vodafone, 12,4 centesimi IVA inclusa per i clienti Wind, mentre varia a seconda del piano tariffario per i clienti di 3 Italia.

Per utilizzare le funzionalità dell'app MyWind, registrati oppure entra con Facebook (l’app non pubblicherà nessuna informazione a tuo nome). Le credenziali di accesso sono utilizzabili anche su wind.it
A partire dalla versione 4.6 i clienti Infostrada senza numero o con device che non supportano la ricezione di SMS, possono registrarsi all'Area Clienti MyWind direttamente dall'app seguendo le istruzioni riportate nella pagina di registrazione.

ENGLISH VERSION
To set English as your default language, open side menu, select IMPOSTAZIONI and then LINGUA

© Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Partita IVA: 13378520152

ارسال پیام های اس ام اس
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
mywind.wind.it.windcommon.WindContentProvider.permWrite
it.wind.myWind.permission.C2D_MESSAGE
دسترسی به لرزاننده
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
mywind.wind.it.windcommon.WindContentProvider.permRead
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
com.google.android.permission.PROVIDE_BACKGROUND
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES