دانلود برنامه اندروید TodoToday for Toodledo

TodoToday for Toodledo

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.3.6

حجم : 1.98 MB

1.98 MB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

TodoToday for Toodledo is a task list application to show current to-do items from the online collaboration and project management tool Toodledo

- Full offline sync
- Multiple account support
- Home screen widget
- Enhanced sort and filter
- Search
- Google Now "Note to self" support

PLEASE NOTE: OpenID login to Toodledo is not supported with this app, however you can still setup your account to login. See details in app.

باز کردن سوکت های شبکه
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
خواندن آمار مطابق سازی
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.