دانلود برنامه اندروید OpenWnn Japanese IME ARM ver

OpenWnn Japanese IME ARM ver

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 2012.07.07

حجم : 2.62 MB

2.62 MB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 1.5

1.5

----------
This application is no longer maintenance .
Please use the new app below
OpenWnn 1.3.6
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.neko.freewing.OpenWnn136
----------

OpenWnn Japanese IME Support ARM CPU only

OpenWnn 1.3.5 Japanese Input Method

-------------------------------------------------------------------------------
OpenWnn Japnese Version 1.3.5

1. About OpenWnn

OpenWnn is a IME(Input Method Editor) package which
works on Android's IMF(Input Method Framework). This version
contains Japanese IME.


jp.ne.neko.freewing.OpenWnnArm

FREE WING

http://www.neko.ne.jp/~freewing/android/

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.neko.freewing.OpenWnnArmFree

OpenWnn for ARM Android Copyright (c)2011 Y.Sakamoto, FREE WING


ATOKや Simeji(Shimeji しめじ)が重いと感じる場合、
フリック入力やマッシュルーム等の余計な機能が不要な方におすすめです。

-----------------------------------------
★ 採用事例 ★
株式会社グラントン 様
次世代型電話システム livewindow(ライブウィンドウ)
(Android 4搭載の 8インチタブレット端末用 日本語入力 IMEとして)
http://granton.co.jp/lw/

-----------------------------------------
日本語入力 IME 日语输入法 日文

دسترسی به لرزاننده
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.