دانلود برنامه اندروید Zipper Lock Free Leather Coll.

Zipper Lock Free Leather Coll.

( 3 )

دسته : شخصی سازی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.3.3

حجم : 5.23 MB

5.23 MB

دانلود : 100,000+

200+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Zipper Lock Screen Free - Leather Collection
지퍼 락 스크린 - 가죽 컬렉션 무료버젼

Using Zipper Lock Screen, you can decorate gorgeous and fashionable smartphone like luxury goods.
지퍼 락 스크린을 사용하시면, 명품과 같이 멋지고 최신유행의 스마트폰을 꾸미실 수 있습니다.

Leather Collection offers 6 kinds of skins, 3 kinds of zipper types. As you want, you can change it.
가죽 컬렉션은 6가지의 스킨, 3가지의 지퍼타입을 제공합니다. 당신이 원할때 변경가능합니다.

Now, please show off Zipper Lock Screen to your friends.
자 이제, 지퍼 락 스크린을 친구들에게 자랑해보세요.

[Hints on use]
Remove security settings(screen lock - None),
you can use to optimal.
[사용시 힌트]
보안설정(스크린 잠금 - 없음)을 제거하시면,
최적으로 사용하실 수 있습니다.

[tag]
락스크린, lockscreen, locker, 잠금화면, zipper, 지퍼

استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
غیرفعال کردن حافظ صفحه کلید
گسترش یا باز کردن نوار وضعیت
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
دسترسی به لرزاننده
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.