دانلود برنامه اندروید Learn To Make Sushi - FREE

Learn To Make Sushi - FREE

( 0 )

دسته : کتابها و مرجع

قیمت : رایگان

نسخه : 3.0

حجم : 10.44 MB

10.44 MB

دانلود : 1,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Do you want to learn the simple technique of making sushi at home?

Are you interested in making some truly tempting sushi recipes at your home without any difficulty?

Do you want to gain mastery in sushi making? If yes, then here is perfect guide for you - "Learn the Interesting Art of Making Your Own Sushi".

Here’s what you can learn:
• Learning about Sushi - Introduction to It
• The basics to Sushi making
• Making it for first time - What things to do and what not to do
• Equipments needed for professional Sushi making
• Bara Sushi, Chirashi Sushi, Futomaki, Inari Sushi - Ways to Make Varieties of Sushi…13
• Learning More New Ways - Nigiri Sushi, Okonomi Sushi, Onigiri, Temaki, Oshizushi
• Some of the Popular Sushi Types
• Three Popular Sushi Making Recipes Which You Will Love
• Nutritional Benefits of Sushi
• Tips to Make Perfect Sushi Roll Every time
• Conclusion
• A brief introduction to sushi
• Some things to remember while making sushi for first time
• Nigiri sushi, Onigiri sushi and Temaki – some other ways of making sushi
• Learn how to make sushi
• Know some famous types of sushi
• Get to know some other ways to make your own sushi
• Get to know about some equipment required for making sushi
• Get acquainted with the nutritional benefits of sushi
• A popular recipe for making sushi
• Some useful tips to prepare a perfect sushi roll

And remember, once you install this app, you don't have to be online to access this great information!

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
learn.to.make.sushi.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE