دانلود برنامه اندروید Friends Sync

Friends Sync

( 0 )

دسته : اجتماعی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.31

حجم : 128.58 kB

128.58 kB

دانلود : 100,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Adds your Facebook friends into your Contacts address book, and re-syncs them when their details change.

Syncs all of your friends contact information including...
* Name, Nickname and Photo
* Home Town, the City they're Currently Living In
* Last Check-in and Status Message
* Gender and Birthday
* Religious and Political Views
* Tagline and Relationship Status

To use this application, go to your "Settings" menu and choose the "Accounts and Sync" option. You can then "Add" a new account, and Facebook should appear in the list.

When adding a Friends Sync account, you are able to choose to sync "All Friends" or "Contacts Only". Choosing Contacts Only will only sync your Facebook friends that have their details stored in your phone already - all other Facebook friends are ignored. A contact must have their email address or their first and last names stored in your phone in order to create a match with a Facebook friend.

To change how often your friends are updated from the server, go to your "Settings" menu and choose the "Accounts and Sync" option. Choose the "Facebook" account, then choose the "Account Settings" option. This is also where you can change the Sync Type between "All Friends" and "Contacts Only"

Like this application? Why don't you make a donation via the website?

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
خواندن و نوشتن تنظیمات امنیتی سیستم
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن آمار مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)