دانلود برنامه اندروید Foursquare Sync

Contacts Sync for Foursquare

Foursquare Sync

( 0 )

دسته : اجتماعی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.5

حجم : 128.67 kB

128.67 kB

دانلود : 100,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Adds your Foursquare friends into your Contacts address book, and re-syncs them when their details change.

Syncs all of your friends contact information including...
* First and Last Name
* Photo
* Phone Number
* Email Address
* Facebook Account
* Twitter Account
* Home City
* Gender
* Foursquare User ID
* Short Biography Text

To use this application, go to your "Settings" menu and choose the "Accounts and Sync" option. You can then "Add" a new account, and "Contact Sync for Foursquare" should appear in the list.

Some things to note:
1. Some friends may not display all the available contact information. For example, Facebook and Twitter Accounts are optional for Foursquare, so some Foursquare friends may not display these fields if they haven't supplied this information.
2. Some Android devices, such as newer Samsung phones, may not display some of the custom contact fields. such as the Facebook and Twitter Accounts. This information is still stored on your phone, but it just isn't visible. If this affects your phone, you may need to use a different Contacts app to display the missing fields. However, this should not affect standard fields such as Email Address and Phone Number - these should always be displayed if the Foursquare friend has supplied this information.

Like this application? Why don't you make a donation via the website?

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن آمار مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی