دانلود برنامه اندروید XFire Sync

XFire Sync

( 0 )

دسته : اجتماعی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0

حجم : 93.11 kB

93.11 kB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

Adds your XFire friends into your Contacts address book, and re-syncs them when their details change.

Syncs all of your friends contact information including...
* Name, Nickname and Photo
* Age, Gender, and Gaming Style
* Location, Country, and Website
* Join Date and Online Status
* Occupation, Interests, and Biography

To use this application, go to your "Settings" menu and choose the "Accounts and Sync" option. You can then "Add" a new account, and XFire should appear in the list.

To change how often your XFire contacts are updated from the server, go to your "Settings" menu and choose the "Accounts and Sync" option. Choose the "XFire" account, then choose the "Account Settings" option.

Like this application? Why don't you make a donation via the website?

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
خواندن و نوشتن تنظیمات امنیتی سیستم
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن آمار مطابق سازی
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)