دانلود برنامه اندروید Arduino Controlled Robot

Arduino Controlled Robot

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.3

حجم : 447.63 kB

447.63 kB

دانلود : 5,000+

40+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

This application allows you to control any robot equipped with an Arduino board (tested with: Leonardo, Pro Micro) via bluetooth.
You can independently control the two PWM channels (a pair of motors).
The sample code for the Arduino board can be found at:
- Leonardo: https://github.com/srebroa/Arduino/tree/master/Arduino_controlled_robot
project website: http://www.mobilerobots.pl/index.php?p=1_64_Vacuum-Cleaner-Hack
- Pro Micro: https://github.com/srebroa/Arduino/blob/master/MyArduinoProMicroPrograms/Monster_Truck_Bluetooth_Control/Monster_Truck_Bluetooth_Control.ino
project website: http://www.mobilerobots.pl/index.php?p=1_91_Monster-Truck-Hack
- Mega 2560:
https://github.com/srebroa/Arduino/blob/master/ArduinoMega2560/Mecanum_wheel_robot/Mecanum_wheel_robot.ino

If you like this project and you want to motivate me to keep working on it, please vote.
No spam, no ads! for you for free :)

کاوش و جفت کردن دستگاه های بلوتوث
به برنامه ها اجازه اتصال به دستگاه های جفت شده بلوتوث را می دهد.