دانلود برنامه اندروید QuickMath

QuickMath

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 2.2

حجم : 943.23 kB

943.23 kB

دانلود : 50,000+

0

اندروید مورد نیاز : 2.0

2.0

Quickmath is the Quick solution for all your math problems.

Solve quadratic, simultaneous, polynomial, find the roots, use general formula, find the angles of a right triangle, calculate the area, perimeter and volume of different geometrical shapes, and much more. This is a must have.

-Solve Simultaneous Equations up to 6 unknows.
Example:
X + Y + Z = 1
2X + 3Y - 4Z= 9
X - Y + Z = -1

The solution is x=1, y=1, z=-1

-Solve polynomial equations of degree 1 or degree 2 (Quadratic Equation).
Example:
X^2 -5X +6 =0

The solution is X1=3, X2=2

-It can find area, perimeter and volume of different geometric shapes including: triangle, right triangle, circle, square, ellipse, rectangle, trapezoid, pentagon, sphere, cube.

-Get the angles of the right triangle, and other figures

-Convert from different units, includes Number Base, Mass, Temperature, Distance, Volume.
Example:
Temperature 32celcius = 89.6 fahrenheit = 305.15 kelvin
Mass 253grams = 0.253kg = 8.924oz = 0.5577 lb

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر