دانلود برنامه اندروید Google Play Dev Console, Admob

Google Play Dev Console, Admob

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 0.9.20

حجم : 1.22 MB

1.22 MB

دانلود : 5,000+

60+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

* This app gives you an easy way to open Google Play Developer Console, Google Analytics, Google Adsense and Admob like ads Sites and PayPal.

* Special Features
- You can add new sites.
- You can edit or delete existing sites also.
- You can change order of sites.
- You can backup and restore sites.

* Default Developer Sites (You can add your favorite sites, too)
- Google Play Developer Console
- Google Analytics
- Google Adsense
- Samsung Seller Office
- T Store Developer Center
- Olleh Market Seller Support Center
- U+ Store Developer Center

* Default Ads Sites (You can add your favorate sites, too)
- Admob (PC version)
- Admob (Mobile version)
- PayPal (PC version)
- PayPal (Mobile version)
- Daum Adam
- Cauly (PC version)
- Cauly (Mobile version)

* Support Add, Delete, Edit and Re-order.
* Support Backward, Forward, Home navigation.
* Support Reload and Close Session
* Support Backup and Restore

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار